søndag 17. september 2017

Erfaringer med Bygg-Compagniet i Aure.


Bygg Compagniet i Aure har vært en slitsom opplevelse. 
Firmaet har flere dyktige latviske snekkere, men det 
veier ikke opp for den dårlige følelsen jeg sitter igjen med. 


Det som utmerker seg svært negativt er ledelsen i firmaet.
Jeg underskrev en kontrakt med tillegg for fast pris,
men var ikke påpasselig nok med å spesifisere kvalitet og betegnelse på alle materialene som skulle benyttes.
  
Det har den daglige lederen i firmaet forsøkt å utnytte,  
og det har vært et ni måneders krangle-mareritt 
om vinduer, dører, gulv, tak, belisting, bjelker og panel.
Firmaets leder viste ingen forståelse av hva 
som passer for en gammel bygning fra 1934, 
og det var kun hans egen profitt som gjaldt.  

Låven var i dårlig forfatning, og den daglige lederen 
har antagelig forregnet seg da han satte opp estimat for rehabilitering/restaurering.
Derfor har de norske snekkerne i firmaet tatt flere 
lettvint-løsninger for å spare tid (og penger).
Det har resultert i at mange arbeider ble så dårlig utført 
at arbeidet måtte gjøres om igjen. 
Det verste er at det også har gått ut over sikkerheten.

Jeg fikk tegnet et gelender som den daglige lederen ikke
ville lage da han syntes det ble for dyrt og fint for en låve.
Dermed strippet han ned rekkverket på tegningen ved 
å ta bort spilene. 
Det ser ok ut, men det er tre meter ned til gulvet under.

Det viste seg at rekkverket var ulovlig, og måtte gjøres om igjen. 

Jeg regnet med at det var greit siden den daglige lederen
kjører rundt med en logo på bilen hvor han gir inntrykk 
av at han også er arkitekt (JAK arkitekt). 
Men arkitekttittelen er ingen beskyttet tittel,
og J.A.K. er den daglige lederens initialer.


Dette er svært villedende for kundene.
Jeg gikk fem på, og trodde naturlig nok at jeg hadde
med en fagutdannet og profesjonell arkitekt å gjøre.
Se her om  arkitekttittel i Norge. Etter mange spydige brev fra den daglige lederen, så jeg ingen annen utvei enn å gå til advokat for å få hjelp. 
Jeg fikk også en takstmann til å se på arbeidet som er gjort.
Takstrapporten var nedslående, og viste til en mengde mangler og dårlig håndtverk. 
Utførelsen ble ikke ansett for å være fagmessig.

Blant annet er fjøsveggen oppdelt i flere etasjeskiller,
og dermed er det enkelt å legge hele panellengder.
Men Bygg-Companiet har skjøtet sammen mengdevis
av små panelbiter, med fare for vanninntregning, på veggen.  


Tilsammen har firmaet lagt ca 300 unødvendige skjøter 
for å spare penger. 
Det ser fint ut på avstand, og det er lett å bli lurt.


Men her er skjøtene markert med gult på et par av veggene.
Etter mange måneder, og sannsynlig rettslig prosess,
innrømmet Bygg Companiet at utførelsen ikke er fagmessig utført
 ved å gi en kompensasjon.

                    Heretter velger jeg å kalle dette firmaet for
                         Bygg - Lureriet.